Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Dubbeloratie Gerard Muijzer & Corina Brussaard

7 June 2013

Gerard Muijzer stelt, in het eerste deel van deze dubbeloratie, dat het bestuderen van microbiële levensgemeenschappen met behulp van een systeembiologische benadering ons volledig inzicht kan geven in de interacties tussen bacteriën en hun milieu. Corina Brussaard betoogt in het tweede deel dat virus-geïnduceerde sterftesnelheden van microbiële gastheren moeten opgenomen worden in ecologische modellen en competitie-experimenten.