Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Alleen vrouwen overleven bij het leger

6 July 2006

Uit onderzoek van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam en de Stichting FLORON te Leiden blijkt dat op een militair oefenterrein bij Havelte momenteel alleen nog een paar vrouwelijke planten van het sterk bedreigde Rozenkransje voorkomen. Enkele jaren geleden waren mannelijke planten nog aanwezig, maar die hebben nu het veld geruimd.

Op een militair oefenterrein bij Havelte komen momenteel alleen nog vrouwelijke planten van het sterk bedreigde Rozenkransje (Antennaria dioica) voor. Dit blijkt uit onderzoek dat Gerard Oostermeijer en Vanessa Lainé van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) samen met de stichting Floron uitvoerden. Enkele jaren geleden waren mannelijke planten nog aanwezig op het oefenterrein, maar die hebben nu het veld geruimd. Het ontbreken van mannelijke exemplaren in Havelte leidt er vrijwel zeker toe dat de plant hier op korte termijn verdwijnt.

Rozenkransje is een bijzondere plant met gescheiden mannelijke en vrouwelijke planten. Deze hebben elkaar hard nodig voor een succesvolle voortplanting. Rozenkransje was in Nederland enkele decennia terug nog een vrij algemene plant, maar is de laatste tien jaar in snel tempo uit Nederland verdwenen. In het binnenland resteren nu nog slechts twee kleine groeiplaatsen. De soort komt verder slechts op één plaats in de duinen en op enkele Waddeneilanden voor. Ook op Texel werden dit jaar door de onderzoekers alleen nog een paar vrouwelijke planten aangetroffen. Op Ameland is de soort geheel verdwenen.

Overlevingsprogramma voor planten noodzakelijk

Het is verontrustend dat Rozenkransje uit de beste natuurgebieden van Nederland verdwijnt, ondanks inspanningen van de terreinbeheerders. De oorzaken zijn nog niet overal duidelijk; verzuring van de bodem en het ontbreken van begrazing door konijnen lijken een belangrijke rol te spelen. Naast het Rozenkransje profiteren honderden plantensoorten in Nederland hierdoor onvoldoende van het natuurbeleid. Het ministerie van Landbouw werkt momenteel aan een nieuwe strategie om de soortenrijkdom in Nederland te behouden. Voor Rozenkransje en enkele andere bedreigde planten is het wachten op nieuw beleid te laat. Ze moeten nú al worden opgenomen in een overlevingsprogramma.

Zie ook

Published by  Faculty of Science