Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Bachelor's Bèta-gamma

Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Of je nu onderzoek doet naar de wijze waarop eiwitten worden gevormd, de werking van het brein, nieuwe energiebronnen, financiële stabiliteit, vergrijzing of de kwaliteit van leven, de schaal en eigenschappen van deze studies zijn grensoverschrijdend.Grensoverschrijdend denken

 • Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag?
 • Is onderzoek waarbij menselijke embryo's worden gebruikt moreel verwerpelijk?
 • Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk?
 • Welke theorien uit de biologie, psychologie, taalkunde zijn inzetbaar bij het programmeren van robots?
 • Klimaatonderzoek met de verschillende subsystemen als atmosfeer, invloed van de zon en rivieren en menselijke factoren als landgebruik, transport en consumptie.
 • Wat is een geschikte leeftijd om jongeren aansprakelijk te stellen voor hun daden gezien de ontwikkeling van de hersenen en invloeden uit de maatschappij?
 • Onderzoek naar veelvoorkomende ziekten waaraan een veelvoud van genetische, persoonlijke en omgevingsfactoren bijdragen.
 • Wat is een biologische verklaring voor lange en slepende conflicten zoals die tussen Israël en Palestina?
 • Wat voor een evolutionair proces heeft het mogelijk gemaakt dat wij wel een taal ontwikkeld hebben en dieren niet?
 • In hoeverre kan de evolutie van vroege embryonale ontwikkeling iets zeggen over het ontstaan van psychische stoornissen zoals schizofrenie?

Dit soort vraagstukken en problemen bestudeer je bij Bèta-gamma. Ze vragen om mensen die grensoverschrijdend, analytisch en logisch kunnen denken. Mensen die interdisciplinair denken.

De vakgebieden die aan bod komen: biologie, eco- en aardwetenschappen, logica, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, economie, politicologie, psychologie, sociologie en filosofie.

Bèta-gamma iets voor jou?

 • Je hebt een natuurprofiel en een brede maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling.
 • Je bent goed in bètavakken, maar kunt en wilt méér.
 • Je wilt je nog niet beperken tot één vakgebied en vindt het interessant om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken.
 • Je houdt ervan problemen te concretiseren, maar ook om erover te filosoferen.
 • Samenwerken en discussiëren vind je leuk;
 • Je stelt hoge eisen aan je zelf, je medestudenten en aan je studie.
 • Later wil je gaan werken als onderzoeker, beleidsmedewerker, journalist of manager in een interdisciplinair werkgebied.

De meerwaarde van Bèta-gamma is dat je een brede basiskennis ontwikkelt op velerlei vakgebieden én dat je wordt opgeleid tot specialist in een door jou gekozen wetenschap. Je kunt zo beter communiceren met andere specialisten, om samen bij te dragen aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

Waarom Bèta-gamma

 • Uniek programma: het programma wordt alleen gegeven aan de UvA. Bèta-gamma onderscheidt zich van andere Liberal Arts and Sciences-opleidingen door zowel breedte en diepte, specialisaties in zowel Bèta als Gamma, aan te bieden.
 • Brede studie: Bèta-gamma aan de UvA is een brede studie. Je krijgt in het eerste jaar een combinatie van bèta- en gammavakken. In het tweede en derde jaar kies je een specialisatie (major) en blijf je interdisciplinair bezig met themavakken en onderzoek.
 • Themavakken en interdisciplinair onderzoek: interdisciplinaire themavakken vormen de rode draad in de opleiding, zoals het vak 'De handelende Mens'. Daarnaast doe je in het eerste jaar wetenschappelijk onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, dat je van meerdere kanten bekijkt en belicht.
 • Community: bij Bèta-gamma vind je veel gelijkgestemde, gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en filosoferen. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen waarin je leert interdisciplinair onderzoek te doen.
 • Talentontwikkeling: de opleiding biedt intensieve begeleiding en een divers programma waardoor je je talenten kunt ontdekken en verder kunt ontwikkelen.
 • Research based: onderzoek neemt een belangrijke plek in in het curriculum. Je krijgt les van vooraanstaande wetenschappers. Daarnaast worden veel onderzoeksvaardigheden getraind en leer je veel door zelf onderzoek te doen.
 • Uiteenlopende masters: na je bachelor heb je op basis van je majorkeuze, toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters.
 • Amsterdam: een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Je vindt er vele bedrijven en organisaties die een link hebben met je studie. Een stageplek is dan ook niet moeilijk te vinden en ook met het oog op je toekomstige baan zit je er goed.

Werk van eerstejaarsstudenten

Voor het nieuwe vak Van de Oerknal naar het Leven maakten eerstejaars studenten van de opleiding Bèta-gamma korte films over het ontstaan van het leven. Abstracte begrippen als chaos, entropie, ontstaan van koolsof, chiraliteit van eiwitten, etc. worden steeds vanuit heel nieuwe en creatieve perspectieven uitgebeeld.

Het filmpje 'Who are we in the Galaxy' werd zelfs plenair vertoond op de Dies-viering van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Loading video..

Kerngegevens


Degree programme
BSc Bèta-gamma
Type
Regular study programme
Mode
Full-time
Credits
180 ECTS, 36 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
50250

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies