Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Docenten aan het woord

'Het beste uit twee werelden, of eigenlijk drie als je de stad Amsterdam ook meetelt.'

Prof. dr. Sander Bais, hoogleraar Theoretische Natuurkunde en docent van het Bèta-gammavak Keerpunten in de natuurwetenschappen:

'Sommigen denken dat je tegenwoordig bij de keuze voor een universitaire studie moet kiezen tussen alles leren over bijna niets, of bijna niets leren over alles. De opleiding Bèta-gamma als geheel is de gulden middenweg, die juist de student met zeer uiteenlopende talenten unieke mogelijkheden biedt. Er bestaat behoefte aan breed opgeleide mensen die ook zelf inhoudelijk wat in te brengen hebben, die vanuit een major met diepgang succesvol kunnen bijdragen aan een multidisciplinair debat of een problem-solving team. Bèta-gamma's leren op een kritische maar constructieve manier omgaan met andermans expertise en dat is iets waar in de moderne getechnologiseerde en geïnformatiseerde samenleving dringend behoefte bestaat.

Ik doceer al jaren met veel plezier over de culturele dimensie van de natuurwetenschappen, die niet alleen tot uitdrukking komt in onze technologie maar ook in onze visie op de wereld, op de levende natuur en op de plaats van de mens in de kosmos. Bèta-gamma combineert het beste uit twee werelden. Of eigenlijk drie, als je de stad Amsterdam ook nog meetelt!'

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

21 August 2012