Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Miriam Maan

Miriam Maan, oud-leerling Jac P. Thijsse College te Castricum, eerstejaarsstudent

'Toen ik een studie moest kiezen, liep ik steeds tegen dezelfde muur. Ga ik Natuurkunde studeren, dan mis ik vakken die over mensen gaan, zoals bij Psychologie. Maar de studie Psychologie geeft weer geen invulling aan exacte vakken. Ga ik Sociologie studeren, dan mis ik exacte vakken als scheikunde en biologie en dat terwijl ik die vakken leuk vind. Eigenlijk wilde ik een studie die beide werelden combineerde, die zowel de bèta- als de gammakant zou belichten.'

Miriam Maan, student Bèta-gamma

Miriam Maan, student Bèta-gamma

Breed beginnen en pas later specialiseren

'Via de website van de Universiteit van Amsterdam ben ik bij de bachelor Bèta- gamma terechtgekomen. De studie sprak me meteen aan. Breed beginnen en pas later specialiseren, veel verschillende vakken volgen zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde, maar ook interdisciplinaire vakken. Deze combinatie van exacte vakken met brede vakken die ingaan op onderwerpen als cognitie, democratie' of decision making (waarbij je kijkt hoe categorisatie, vrije wil en spiegelneuronen invloed hebben op het maken van beslissingenen), maakten Bèta-gamma voor mij de ideale studie.'

Je leert zoveel, daar kan ik alleen maar profijt van hebben!

'Ik ben nu een jaar bezig met de studie en heb het reuze naar mijn zin. Je komt zo veel dingen te weten en leert echt over de grenzen van disciplines heen te kijken. De studenten zijn erg gemotiveerd, nieuwsgierig, stellen kritische vragen en staan overal voor open. Dit komt mede door de docenten die tijdens de gastcolleges de groep echt motiveren na te denken over een onderwerp.

Volgend jaar ga ik de specialisatie Psychobiologie doen. Door Bèta-gamma heb ik een goed beeld gekregen wat voor onderwerpen in dit vakgebied aan bod komen. De dingen die ik bij Bèta-gamma heb geleerd, zullen zeker van pas komen, zoals mijn kennis over sociologie en economie.

Ik zou iedereen die breed geïnteresseerd, gemotiveerd is en niet bang is veel te weten te komen, de studie willen aanraden. Je leert hier zoveel, daar kan ik mijn latere leven alleen maar profijt van hebben!'

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

23 September 2013