Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Honoursprogramma

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Neem dan deel aan het honoursprogramma voor Bèta-gammastudenten. Je volgt dan extra (interdisciplinaire) vakken. Een unieke kans om je nog breder te ontwikkelen. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen de honourscolleges en benaderen een thema vanuit een interdisciplinair perspectief. Ook discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. Je onderscheidt je als Honoursstudent in je contacten met (buitenlandse) universiteiten, studiefondsen en werkgevers. Je hebt hiermee een streepje voor bij je latere (internationale) studie, promotie of werk.

Toelatingseisen 

Als je in het eerste semester van het eerste studiejaar alle vakken (30 EC) hebt gehaald met een gewogen gemiddelde van een 7,5 of hoger kun je in het tweede semester beginnen met het Honoursprogramma. Het is ook mogelijk om in je tweede studiejaar met het Honoursprogramma te beginnen als je dan alle vakken (60 EC) hebt gehaald met een gewogen gemiddelde van een 7,5 of hoger. Je zult dan wel harder moeten werken om aan het eind van het zesde semester de vereiste 30 EC bij elkaar te hebben.

Honoursdiploma 

Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7 hebt gehaald, krijg je naast het bachelordiploma ook een honoursdiploma.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

30 September 2014