Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Minoren en Keuzeruimte

Het eerste studiejaar bestaat geheel uit Bèta-gamma vakken. Daarna volg je in het tweede en derde bachelorjaar in totaal 120 EC waarbij gekozen kan worden tussen diverse majoren. Daarnaast volg je nog een klein gedeelte Bèta-gamma vakken (15 EC). Bij sommige majoren blijft er binnen de 180 EC die je nodig hebt om af te studeren nog ruimte over voor het invullen van keuzeruimte. De keuzeruimte boven de 12 EC moet je invullen met 2e of 3e jaars (keuze)vakken binnen de bacheloropleiding van je major (UvA).

Je kunt ook extra vakken kiezen bovenop de 180 EC die je doet. Je kunt kiezen uit vakken binnen het IIS, de opleiding van je major, de rest van de UvA of daarbuiten. Je kunt deze vakken, mits behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, als extra vak op je cijferlijst laten vermelden. Je kunt tevens kiezen om een minor te doen. Een minor is samengesteld uit een samenhangend pakket van modules met een totaal van minimaal 30 EC. Het is een kans om je te verdiepen in een ander vakgebied dan je eigen major. Studenten die meer dan 12 EC keuzeruimte overhouden of die naast hun major extra punten willen behalen, kunnen er voor kiezen een gehele minor te volgen. Informatie over alle minors vind je in de digitale Studiegids. 

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

3 February 2016