Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

Studiebegeleiding

Tutoren

In het onderwijs bij Bèta-gamma word je begeleid door tutoren: jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bèta- of gammadiscipline. Ze spelen een belangrijke en centrale rol in het themaonderwijs dat door de hele bachelor heen loopt.De tutoren begeleiden je bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Zij kunnen je ook adviseren bij je majorkeuze.

Studieadviseurs

Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

Met zeer specifieke vragen over de studie kun je ook nu al terecht bij de studieadviseurs van Bèta-gamma, bereikbaar via e-mail (of eventueel via telefoon).

Joris Buis helpt studenten van de Tesla-minor in de Startup Village

Bindend studieadvies (BSA)

Voor alle bacheloropleidingen geldt in de propedeuse een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 48 EC van de 60 EC van de betreffende opleiding te hebben behaald. Voldoe je niet aan deze eis dan moet je stoppen met de opleiding en mag je de drie opeenvolgende studiejaren niet meer inschrijven voor de opleiding.
  • Tijdens de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

17 July 2018