Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studieprogramma

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je onderwijs dat inleidend en oriënterend van aard is.

 • Je volgt diverse bèta- en gammavakken
 • Je start met het interdisciplinaire Bèta-gammapracticum
 • Je volgt domeinvakken om kennis op te doen van verschillende vakgebieden
 • Je oefent je academische vaardigheden, zoals analytisch denken en schrijven, discussiëren, presenteren, interviewen

Eerste interdisciplinaire themamodule

'Thema I: De Handelende Mens' gaat in op cognitie-wetenschappelijke, filosofische en sociaal-wetenschappelijke aspecten van het menselijk handelen. In hoor- en werkcolleges wordt het begrip 'menselijk handelen' verder uitgebreid met vergelijkingen met het gedrag van mensapen en ideeën vanuit de robotica. Daarnaast doe je samen met een aantal medestudenten onderzoek naar een aspect van (menselijk) handelen.

Werk van eerstejaarsstudenten

Voor het eerstejaarsvak 'Van de Oerknal naar het Leven' maken Bèta-gamma studenten elk jaar korte films over het ontstaan van het leven. Abstracte begrippen als chaos, entropie, ontstaan van koolsof, chiraliteit van eiwitten, etc. worden steeds vanuit heel nieuwe en creatieve perspectieven uitgebeeld.

Student Experience Day

Het tweede jaar

In het tweede jaar specialiseer je je door een major te kiezen en volg je het tweede interdisciplinaire themamodule: 'Van Orde tot Chaos' of 'Wetenschap in de Praktijk' of 'Heuristieken'.

Majorkeuze 2015-2016

 
 

Aardwetenschappen

Medische Informatiekunde

Antropologie

Onderwijskunde

Bedrijfskunde Pedagogische wetenschappen
Biologie Planologie

Bio-medische Wetenschappen

(incl. Neurobiologie)

Politicologie
Brein en Cognitie Scheikunde
Communicatiewetenschap Sociale Geografie
Economie Sociologie
Kunstmatige Intelligentie Wijsbegeerte
Natuurkunde Wiskunde
Neurobiologie    

Tweede interdisciplinaire themamodule

Dankzij wetenschap en techniek doemen er steeds nieuwe mogelijkheden op, maar ook nieuwe problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, gezondheid, transport, arbeid, huisvesting, economische ontwikkeling, ICT, media en milieu. Op elk van deze terreinen is er sprake van vooruitgang, maar ook van problemen waarover mensen, politiek en wetenschap moeilijk passende antwoorden vinden. In dit thema maak je kennis met deze problemen en pogingen om de discussies erover te verhelderen via empirische analyse.

Het derde jaar

In het derde jaar verdiep je je meer in de materie van je major en volg je het laatste interdisciplinaire themavak. Je rondt uiteindelijk je bachelor af met het schrijven van een scriptie.

Derde interdisciplinaire themamodule

Hierin werk je intensief samen met studenten van een andere majorrichting. Dit resulteert in een artikel dat wordt voorgelegd aan een forum van wetenschappers. Op een groot eindsymposium worden alle onderzoeken gepresenteerd.

Diploma en Masteropleiding 

Na afronding van de bachelor ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc), met vermelding van de gekozen majorrichting. Met dit diploma kun je doorstromen in een aansluitende master in de richting van de major. In de praktijk kiezen studenten naast de aansluitmaster soms voor andere masters. In de mind-map krijg je een idee wat studenten de afgelopen jaren zijn gaan doen. 

Studielast

 • Contacturen/onderwijs: 15 uur per week
 • Zelfstudie: 25 uur per week (voorbereiden van colleges, tentamens, schrijfopdrachten en presentaties)

Onderwijsvormen

Het onderwijsprogramma is intensief. Docenten geven interactief college, stimuleren, dagen uit en verwachten een actieve studiehouding van je. Je krijgt bij Bèta-gamma te maken met diverse soorten onderwijs:

 • In hoorcolleges luister je met zo'n 120 studenten in een collegezaal naar de docent en maak je aantekeningen.
 • Tijdens werkcolleges maak je opdrachten en praat je hierover met je medestudenten en docenten. De groepen zijn doorgaans niet groter dan 20 studenten.
 • In een practicum pas je de theorie toe in de praktijk en doe je bijv. experimenten in laboratoria, maar ook oefen je je academische vaardigheden.
 • Het themaonderwijs confronteert je met een probleem, waarvan je een analyse maakt aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Zo maak je kennis met de stand van zaken binnen verschillende wetenschapsgebieden. Soms doe je hierna zelf een onderzoek, waarover je een essay of artikel schrijft of een presentatie houdt.
 • Streaming audio en video: soms kun je onderdelen van colleges nogmaals beluisteren of terugzien via streaming audio en video (digitaal onderwijs).

Alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, essay, werkstuk of traditioneel tentamen.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

19 July 2018