Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

1. Toelatingseisen

Toelatingseisen Bèta-gamma

Om Bèta-gamma te studeren, moet je een vwo-diploma hebben met het profiel:

  • Natuur en Techniek (N&T)
  • Natuur en Gezondheid  (N&G) met wiskunde B en natuurkunde*
  • Cultuur en Maatschappij (C&M) met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde*
  • Economie en Maatschappij (E&M): met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde*

Of: een HBO-propedeuse met daarnaast deelcertificaten op VWO-niveau in wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

* Als je niet voldoet aan de toelatingseisen dan kun je deficiënties wegwerken door deelcertificaten op vwo-niveau te behalen. Zie de kopjes deficiënties of colloquium doctum.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

1 August 2017