Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Betaling collegegeld

Het collegegeld moet uiterlijk de laatste dag voordat je opleiding start op de bankrekening van de UvA staan. Kies je voor een machtiging, dan moet je die ook uiterlijk de laatste dag voordat de opleiding start bevestigd hebben in Studielink. Bijvoorbeeld, start je per 1 september? Dan is 31 augustus de deadline. Ontvangt de UvA je collegegeld niet op tijd, dan sta je niet ingeschreven en heb je geen recht op het volgen van onderwijs, studiefinanciering en OV-vergoeding. Je kunt je collegegeld betalen op de volgende manieren:

Collegegeld machtigen

Je collegegeld met een machtiging betalen regel je via Studielink. Neem vooraf kennis van de machtigingsvoorwaarden en incassodata collegegeld 2017-2018 (pdf).

Let hierbij op het volgende:

 • Je kunt het collegegeld in één keer of in 10 termijnen voldoen. Als je in februari start dan kun je in één keer of in 5 termijnen betalen.
 • Als je een schakelprogramma volgt, kun je het collegegeld in één keer of in 5 termijnen voldoen.
 • Je kunt zelf de UvA machtigen, maar ook iemand anders kan de UvA machtigen voor jouw inschrijving. Hiervoor hebben jij en degene die betaalt allebei een actieve DigiD nodig.
 • Laten incasseren van een buitenlandse bankrekening kan alleen als dit land binnen het SEPA-gebied valt.
 • Je kunt pas machtigen als je hier bericht over hebt ontvangen. Houd daarom Mijn to do list in Studielink en je e-mail goed in de gaten. 

Wil je je bankrekening of de termijnen wijzigen, geef dit dan door via het formulier Machtiging voor de incasso collegegeld wijzigen. Je hebt hiervoor je UvAnetID nodig.

Vragen over of problemen met machtigen? Neem contact op met de Digitale Student Service Desk of bel +31 (0)20 525 1401.

Collegegeld direct betalen

Collegegeld direct betalen kan op drie manieren:

 • Met je creditcard of iDEAL
 • Overboeken/internetbankieren
 • Overboeken/internetbankieren vanaf een buitenlandse rekening


Collegegeld betalen met je creditcard of iDEAL

Gebruik hiervoor de UvA Betaalmodule.

Let op: als je betaalt met een creditcard, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten verschillen per creditcardmaatschappij. Zorg ervoor dat je naast de kosten voor het gebruik van je creditcard het volledig verschuldigde collegegeld betaalt. 


Collegegeld betalen via overboeking/internetbankieren

 1. Check in Studielink het collegegeldtarief dat voor jou geldt; 
 2. Maak het collegegeld over op IBAN NL26DEUT0436855232 t.n.v. Universiteit van Amsterdam te Amsterdam en vermeld op de overschrijving je studentnummer en achternaam. Zonder deze gegevens kan de UvA je betaling niet verwerken.


Collegegeld betalen vanaf een buitenlandse rekening

 1. Houd er rekening mee dat een internationale transactie ongeveer twee weken duurt; 
 2. Maak het collegegeld over op IBAN NL26DEUT0436855232, BIC-code DEUTNL2N, t.n.v. Universiteit van Amsterdam te Amsterdam en vermeld op de overschrijving je studentnummer en achternaam. Zonder deze gegevens kan de UvA je betaling niet verwerken.

Let op: zorg ervoor dat je naast de transactiekosten die de bank rekent voor internationale overboekingen, het volledig verschuldigde collegegeld betaalt.

Collegegeld wordt door iemand anders voor mij betaald

Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Zorg er in alle gevallen voor dat de UvA je betaling uiterlijk de laatste dag voordat je opleiding start heeft ontvangen. 

Je ouder/verzorger/partner kan op de volgende manieren je collegegeld betalen:

 • Via een machtiging in één keer of in tien termijnen via Studielink.
 • ​Met creditcard of iDEAL via de Betaalmodule.
 • Via overboeken/internetbankieren, zie 'Collegegeld direct betalen'.


Je werkgever kan op de volgende manieren je collegegeld betalen:

 • Via overboeken/internetbankieren, zie 'Collegegeld direct betalen'. 
 • Via een factuur. Die kun je aanvragen via de Digitale Student Service Desk.

Collegegeld is al betaald aan een andere onderwijsinstelling

Ben je bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit ingeschreven en betaal je daar ook het wettelijk tarief, dan hoef je aan de UvA geen collegegeld te betalen. Je moet hiervoor wel een betalingsbewijs overleggen. Dit Bewijs Betaald Collegegeld vraag je aan bij de andere hogeschool of universiteit en lever je in bij de UvA. Als je bij de andere instelling een deeltijdtarief hebt betaald dat lager is dan het verschuldigde tarief van de UvA, dan betaal je het verschil bij aan de UvA.

Voorwaarden Bewijs Betaald Collegegeld

Je kunt alleen met een origineel Bewijs Betaald Collegegeld bij de UvA betalen als het volgende voor jou geldt:

 • Je betaalt over dezelfde periode het wettelijk collegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit. Als het collegegeld bij de andere onderwijsinstelling lager is, betaal je het verschil aan de UvA.
 • Je betaalt bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit het wettelijk collegegeld en je staat gelijktijdig bij de UvA ingeschreven voor een schakelprogramma.
 • Je betaalt over dezelfde periode het instellingscollegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit en je staat gelijktijdig bij de UvA ingeschreven als bijvakstudent. Je betaalt het verschil aan de UvA wanneer het al betaalde collegegeld bij de andere instelling lager is dan het verschuldigde instellingscollegegeld bij de UvA.

Voldoe je aan de voorwaarden, stuur dan het Bewijs Betaald Collegegeld, voorzien van je UvA-studentnummer, naar:

Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Centrale Studentenadministratie
Postbus 2760, 1000 CT Amsterdam 

Je kunt het Bewijs Betaald Collegegeld ook langsbrengen bij de Student Service Desk

Collegegeld wordt door mijn werkgever - de UvA - betaald

Werk je bij de UvA, en ga je een opleiding volgen bij de UvA die de UvA voor je vergoedt? Dan verloopt de betaling van het collegegeld als volgt:

 1. Vraag een factuur van het collegegeld aan via de Digitale Student Service Desk;
 2. Vraag een voorschot van het collegegeld aan via de Zelfbediening. Ga naar 'Mijn meldingen en aanvragen' > 'Voorschot aanvragen';
 3. Vul achter ‘Omschrijving’ ‘Voorschot studiekosten en studie’ in en geef de kostenplaats van je afdeling op. Weet je de kostenplaats niet, vraag deze dan op bij je leidinggevende;
 4. Je ontvangt het voorschot binnen 10 werkdagen op je rekening;
 5. Maak vervolgens het ontvangen voorschot vóór 1 september over naar NL26DEUT0436855232 t.n.v. Universiteit van Amsterdam te Amsterdam en vermeld op de overschrijving je studentnummer en achternaam. Zonder deze gegevens kan de UvA je betaling niet verwerken;
 6. Verreken het voorschot met je uiteindelijke declaratie in de Zelfbediening. Ga naar 'Mijn meldingen en aanvragen' > 'Voorschot verrekenen'. Voeg de factuur en een bewijs van betaling toe.

Published by  Administration Centre

Bureau Communicatie

19 January 2018