Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studiebegeleiding en -advies

Biomedische wetenschappen

Bindend studieadvies

Voor de opleiding Biomedische wetenschappen geldt er een bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre je, aan het einde van je eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat je de opleiding tijdig succesvol afrondt.

Studenten die aan het einde van het eerste studiejaar 42 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten. Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Tijdens het eerste studiejaar krijg je meerdere adviezen over je studievoortgang op basis waarvan je actie kunt ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen: 

  • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
  • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
  • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten

Academische basisvaardigheden

Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie, bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Tijdens het eerste jaar heb je elke week een bijeenkomst met een groep van ongeveer 15 studenten. Samen met je docent kun je je academische vaardigheden oefenen, zoals schrijven op wetenschappelijk niveau, presentatietechnieken en het opzetten van een eigen onderzoek. Je besteedt aandacht aan je manier van studeren, de samenwerking met medestudenten en de voortgang van je studie. Je kunt je docent om hulp vragen bij het leerproces en de aanpak van de studiestof.

Studieadviseur

Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

  • Advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden
  • Begeleiding bij het maken van keuzes
  • Vragen over extra uitdaging en verdieping
  • Advies over je studieplanning en bij studievertraging

De studieadviseur van Biomedische wetenschappen is Hugo Eenhoorn

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?

Published by  Faculty of Science

8 August 2017