Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studiebegeleiding en -advies

Biomedische wetenschappen

Bindend studieadvies

Bij de opleiding Biomedische wetenschappen krijg je in je eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre je, aan het einde van je eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

Als je aan het einde van het eerste studiejaar 42 studiepunten (of meer) hebt behaald, mag je je bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten. Indien je een negatief BSA ontvangt, dan kun je je in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Tijdens het eerste studiejaar krijg je meerdere adviezen over je studievoortgang op basis waarvan je actie kunt ondernemen of kunt besluiten om de studie te beëindigen: 

  • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
  • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
  • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Academische basisvaardigheden

Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie, is er in het eerste jaar veel aandacht voor studiebegeleiding. Je hebt elke week een bijeenkomst met je mentorgroep die bestaat uit 15-20 studenten. Samen met je docent oefen je je academische vaardigheden, zoals schrijven op wetenschappelijk niveau, presentatietechnieken en het opzetten van een eigen onderzoek. Je besteedt aandacht aan je manier van studeren, de samenwerking met medestudenten en de voortgang van je studie. Je kunt je docent om hulp vragen bij het leerproces en de aanpak van de studiestof.

Studieadviseur

Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

  • Advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden
  • Begeleiding bij het maken van keuzes
  • Vragen over extra uitdaging en verdieping
  • Advies over je studieplanning en bij studievertraging

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?

Published by  Faculty of Science

16 July 2018