Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Toekomstperspectief

Als biomedische wetenschapper ben je op veel plekken in de medische sector inzetbaar:

  • Ongeveer de helft van de afgestudeerde biomedische wetenschappers werkt als onderzoeker aan een universiteit, bij academische ziekenhuizen of bij onderzoeksinstituten als bijvoorbeeld het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Je begint dan na je master met een promotieplek aan de universiteit om je carrière in de wetenschap voort te zetten. Je doet vier jaar onderzoek dat je afrondt met een proefschrift. Hierna krijg je de doctorstitel. Tijdens deze periode geef je ook onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je doorgaan in het onderzoek maar een overstap naar het bedrijfsleven is dan nog steeds mogelijk.   
  • Je kunt je biomedische kennis toepassen bij farmaceutische, biotech- of voedingsmiddelenbedrijven, beleidsafdelingen van ministeries, provinciale of gemeentelijke overheden of bijvoorbeeld bij patiëntenverenigingen.
  • Een deel van de afgestudeerden kiest ervoor om hun biologische kennis over te dragen op anderen. Je kunt bijvoorbeeld werken als leraar (vwo/hbo), wetenschapsjournalist of onderwijsvoorlichter. 

Biomedisch onderzoek aan de UvA

Biomedische wetenschappers van de UvA doen bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • Klinische genetica. Van een groot deel van de aangeboren afwijkingen is de exacte oorzaak (nog) niet duidelijk. Daarom wordt van patiënten met een aangeboren ziekte het erfelijk materiaal onderzocht.
  • De structuur, de chemische bouw en het gedrag van erfelijk materiaal. Dit leidt tot een beter inzicht in de processen van celdeling en weefselvorming.
  • Voeding en gezondheid. De meeste aandacht gaat uit naar de relatie tussen voeding en gezondheid in de verschillende levensfasen.  Onderzocht wordt wat de precieze werking van voedingsstoffen is, zoals vitaminen, mineralen en sporenelementen. Ook wordt gekeken wat de rol is van micro-organismen in een gezond lichaam.

Published by  Faculty of Science

14 August 2017