Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Docenten Biologie

Docenten vertellen over hun werk en over de studie.

Michel Haring

Prof. dr. Michel Haring - opleidingsdirecteur bachelor Biologie

Prof. dr. Michel Haring

‘Als je biologie wil studeren, is het belangrijk dat je hart ook echt bij dit vak ligt. Van daaruit werken wij. In de bachelor kun je uitzoeken welke richting het beste bij je past.’ Lees meer

egas-martijn

Dr. Martijn Egas

Dr. Martijn Egas

'Tijdens de bachelor Biologie leer je zelf experimenten op te zetten, uit te voeren en te toetsen aan de voorspellingen van de theorie. Hierdoor ontwikkel je een kritische, wetenschappelijke houding ten opzichte van het oplossen van problemen.' Lees meer

M. Kant

Dr. Merijn Kant

Dr. Merijn Kant

‘Geef je gevoel voldoende ruimte. Alleen als je iets écht leuk vindt, zal je er plezier aan beleven en wordt het een succes.’ Lees meer

Hans Breeuwer

Dr. Hans Breeuwer

Dr. Hans Breeuwer

'Wij hechten er bij onze opleiding waarde aan dat het onderzoek dat de studenten doen, zo realistisch mogelijk is. Practica waarbij iedereen volgens vaste stapjes proeven doet, hebben we daarom bijna niet.’ Lees meer

A.T. Groot

Astrid Groot. Foto: Jan van Arkel

Dr. Astrid Groot

'Je kunt heel veel grote vragen hebben, maar om die vragen in een vat te gieten zodat je ze ook echt kunt onderzoeken, dat proces vind ik heel erg leuk om door te geven.’ Lees meer

Published by  Faculty of Science

9 October 2018