Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Dr. Hans Breeuwer

Hans Breeuwer

Dr. Hans Breeuwer

Wat is jouw rol bij de opleiding?

‘Ik ben coördinator en docent van de eerstejaarscursus ‘Genetica & Evolutie’ en de tweedejaarscursus ‘Evolutiebiologie’. Tijdens deze vakken gaan studenten een eigen onderzoek uitvoeren. Dit kan naar van alles zijn wat met levende organismen te maken heeft, denk aan de populatiestructuur van ringslangen of natuurbeheervragen. De meeste studenten vinden dit onderzoek fantastisch, onder meer omdat ze voor het eerst buiten gaan werken. Het tweedejaars vak valt tijdens de verplichte vrije dagen in mei, maar studenten werken vaak gewoon door aan het onderzoek. Soms moeten we ze aan het einde van de dag echt wegsturen omdat wij naar huis willen.’

Waar doe je zelf onderzoek naar?

‘Als evolutiebioloog ben ik geïnteresseerd in de interacties tussen bacteriën en hun gastheer. Ik bestudeer bacteriën die zich alleen kunnen voortplanten via vrouwtjesmijten. Zij gaan in hun cellen zitten en zorgen zo dat ze bijvoorbeeld alleen nog maar vrouwelijke nakomelingen krijgen. Ook kunnen ze een mannetje genetisch ombouwen tot vrouwtje. Ik onderzoek hoe dit systeem werkt en wat de lange termijn consequenties zijn van deze symbiose. De gastheerpopulatie loopt immers het risico om bij gebrek aan mannetjes uit te sterven. We verwachten dat er sterke selectie zal zijn voor gastheren die bijvoorbeeld besmetting kunnen voorkomen. Kortom: ik wil weten welke oplossingen zijn geëvolueerd in de natuur en hoe deze werken.’

Voor wie is Biologie een geschikte studie?

‘Voor iedereen die gefascineerd is door de werking van biologische systemen van het hele spectrum, van cellen tot aan ecosystemen en biodiversiteit. Je hebt hiervoor een brede nieuwsgierigheid en interesse nodigen zeker ook doorzettingsvermogen. Doordat de opleiding heel uitgebreid is, krijg je in het begin altijd wel een paar vakken die buiten je eigen interessegebied liggen, denk aan scheikunde of wiskunde. Daar heb je uiteindelijk veel aan, maar dat zie je zelf soms pas als je al in het derdejaar zit. Als eerstejaars moet je daar even doorheen. Ook maak je lange dagen en heb je veel contacturen. Natuurlijk levert dit intensieve rooster ook veel op. Er zijn bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor het stellen van vragen.’

Wat leer je tijdens de bachelor Biologie?

‘Je leert allereerst academisch denken, oftewel hypotheses formuleren, verklaringen testen met experimenten en resultaten en conclusies onderbouwen. Als bioloog moet je je resultaten helder kunnen opschrijven in een verslag, maar ook mondeling hierover communiceren is belangrijk. Daarnaast doe je natuurlijk relevante kennis op van allerlei biologische systemen. Door deze combinatie kun je na je studie in veel verschillende vakgebieden aan de slag, niet alleen in de biologie, maar denk ook aan de medische wereld. Ook bijvoorbeeld zaad- en plantenverdelingsbedrijven vragen naar biologen van allerlei pluimage, van moleculair bioloog tot evolutionair ecoloog en van plantenkundige tot insectkundige.’

Waarin is Biologie aan de UvA uniek?

‘We hebben ervoor gekozen om belangrijke vakgebieden niet in afzonderlijke vakken te geven maar te combineren in één vak, omdat biologisch onderzoek tegenwoordig multidisciplinair is. Zo heb je in de moleculaire biologie kennis nodig van evolutionaireprocessen en omgekeerd. Bovendien is de opleiding vrij klein, waardoor studenten en docenten elkaar goed kennen. Hierdoor kunnen we de studenten al snel betrekken bij ons onderzoek. Veel van ons onderzoek vindt plaats op gebied van duurzame productie en gebruik van biologische producten en biodiversiteit. Al aan het einde van het eerste jaar ga je wetenschappelijk onderzoek doen.’

Wat houdt dit onderzoek in?

‘Wij hechten er bij onze opleiding waarde aan dat het onderzoek dat studenten doen, zo realistisch mogelijk is. Practica waarbij iedereen volgens vaste stapjes proeven doet, hebben we daarom bijna niet. Tijdens een onderzoek mag je zo veel mogelijk zelf je onderwerp en werkwijze bepalen. Zo kom je erachter dat onderzoek doen  niet altijd de resultaten oplevert die je verwacht, of zelfs helemaal geen resultaten. Dat is het lastige, maar tegelijkertijd ook het boeiende van onderzoek doen.  Dat maakt het ook supergaaf als je iets nieuws ontdekt, . Dan kun je je werk in toonaangevende wetenschappelijk tijdschriften publiceren. En word je misschien wel uitgenodigd om lezingen te geven over je ontdekking in binnen- en buitenland.’

Published by  Faculty of Science

10 February 2017