Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Dr. Maarten Boerlijst, opleidingsdirecteur bachelor Biologie

Maarten Boerlijst is opleidingsdirecteur van de bachelor Biologie, onlangs geaccrediteerd met het predikaat ‘goed’ door de NVAO. Het succes van de opleiding is volgens hem onder andere te danken aan de sterke sociale cohesie en de brede mogelijkheden van de studie. ‘Vrijwel iedereen komt goed terecht en op hele diverse plekken. We zien dat afgestudeerden heel goed benutten dat het zo’n brede studie is.’

Maarten Boerlijst

Dr. Maarten Boerlijst. Foto: Monique Kooijmans

Als theoretisch bioloog werkt Boerlijst met modellen in alle richtingen van de biologie. ‘Er zijn veel systemen, zoals het ecosysteem of het afweersysteem, waarvan we weten dat ze heel ingewikkeld zijn. Hoewel we de verschillende componenten kennen, snappen we nog niet goed hoe zo’n systeem als geheel functioneert. Waarom er bijvoorbeeld ineens veranderingen optreden. Dan kan het helpen om een model te maken en te kijken wat er gebeurt.’

Onderzoekende blik

Het eigen maken van een onderzoekende blik ligt ten grondslag aan de bachelor Biologie aan de UvA. Aan bod komen vragen als ‘Hoe is het leven ontstaan?’, maar ook hoe de wereldbevolking kan worden gevoed en hoe het verdwijnen van biodiversiteit kan worden tegengegaan. ‘We leren studenten te kijken naar wat er al bekend is over een onderwerp, waar de open vragen zitten en zelf de volgende stap te bedenken. In de studie bedenk je regelmatig een proef die je zelf gaat uitvoeren, analyseren en rapporteren.’

Complexiteit

Dat je met de opleiding Biologie niet meteen een deelgebied induikt is wat het onderscheidt van opleidingen als Bio-medische wetenschappen of Scheikunde. ‘Bij Bio-medische wetenschappen richt je je op de mens, bij Scheikunde op het molecuul. Beide zijn uiteraard belangrijk in de biologie, maar altijd in de context van hogere organisatieniveaus. Wat doet deze molecuul in een lichaam of plant? Wat zijn de gevolgen voor het ecosysteem waarin dit organisme zich beweegt? Als je die complexiteit aantrekkelijk vindt, zit je bij Biologie goed.’

Veel kanten op

Zodra studenten zich gaan specialiseren kunnen ze veel kanten op. ‘Biologisch onderzoek aan de UvA is heel sterk en er zijn allerlei richtingen: ecologie, evolutie, we hebben een grote groep op waterbiologie, zowel zoetwater- als marine biologie, en in de moleculaire levenswetenschappen gebeurt heel veel, waaronder in de plantwetenschappen. Veel studenten blijven dan ook hier voor hun master.’

Bioloog in Amsterdam

Het is een misverstand om te denken dat je als bioloog weinig te zoeken hebt in een stad als Amsterdam. Integendeel. ‘Een groot deel van de wereldbevolking leeft in steden en dat stelt belangrijke vragen aan biologen. Zo zijn er studenten die voor hun bachelor afstudeerproject aan de slag gaan met een vraag van het waterschap of een afvalverwerkingsbedrijf, dat soort dingen.’ Het is een van de dingen waar de opleiding een pluim voor kreeg bij de accreditatie: ‘We benutten onze lokale samenwerkingsverbanden en laten veel praktijkvoorbeelden voorbij komen van bedrijven, onderzoeksgroepen en milieuclubs die zich bezighouden met biologie-gerelateerde vragen.’

Uiteraard speelt een groot deel van de opleiding zich buiten af. Boerlijst kijkt reikhalzend uit naar de ontwikkeling van Anna’s Tuin en Ruigte op Science Park, dat ooit begon als project van studenten en straks onder andere zal dienen als plek voor onderzoek en onderwijs.

Samen afstuderen

Het wordt ook regelmatig verderop gezocht met veldwerkexcursies naar Limburg, Twente, Frankrijk en Portugal. Deze excursies hebben als belangrijk bijkomend voordeel dat ze de sociale cohesie in de opleiding bevorderen. ‘Het is een intensieve studie met veel contacturen en practica. Wat je ziet is dat is dat we een hele sterke jaargroepvorming hebben, onder andere doordat studenten in het eerste jaar samen naar Limburg gaan.’ Veel studenten blijven door de jaren heen samen studeren. ‘Ze zijn gemotiveerd, enthousiast, werken hard en een groot deel studeert dus ook in drie jaar af.’  

Published by  Faculty of Science

28 February 2017