Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Dr. Martijn Egas: populatiebioloog

​Martijn Egas onderzoekt de wisselwerking tussen ecologische en evolutionaire processen. Hij kijkt daarbij onder andere naar specialisatie bij mijten, of de ontwikkeling van altruïstisch gedrag bij mensen.

egas-martijn

Dr. Martijn Egas

‘In mijn onderzoek combineer ik experimenteel en theoretisch werk. Op basis van biologische experimenten kunnen we voorspellende theorieën maken. Deze versimpelen de werkelijkheid en hierdoor krijgen we inzicht in hoe de wereld in elkaar zit. Door het doen van nieuwe experimenten kunnen we vervolgens de theorie weer verbeteren. Deze wisselwerking tussen theorie en praktijk heeft me altijd geboeid. Dit is ook iets wat we onze studenten willen meegeven.

Tijdens de bachelor Biologie leer je daarom zelf experimenten op te zetten, uit te voeren en te toetsen aan de voorspellingen van de theorie. Hierdoor ontwikkel je een kritische, wetenschappelijke houding ten opzichte van het oplossen van problemen. Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je uiteindelijk zelf biologische vragen kunt beantwoorden. Of beter nog, waarmee je zelf de goede vragen kunt stellen. Want in de wetenschap is niets zo belangrijk als het stellen van de juiste vragen.'

Published by  Faculty of Science

4 October 2016