Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Prof. dr. Michel Haring

Prof. dr. Michel Haring

Wat maakt planten zo bijzonder?

‘Als eerstejaars Biologie student kom je voor het eerst in aanraking met planten in het bachelorvak Biologie van planten, dat ik in het tweede semester geef. Hier ga ik in op wat planten zo bijzonder maakt en wat voor onderzoek er wordt gedaan naar de achterliggende moleculaire mechanismen. We gaan bijvoorbeeld de fotosynthese van algen meten. En je gaat zelf proeven doen met onder meer tomatenplanten, tabaksplanten en zandraketten. Hierdoor doe je meteen practicumvaardigheden op, zoals pipetteren en werken met apparaten om bijvoorbeeld afweerreacties van planten tegen insecten te meten.’

Planteneigenschappen zoeken

‘Zelf onderzoek ik, als hoogleraar Plantenfysiologie, de stressresponsen van planten. Ik probeer de moleculaire mechanismen tot op het genniveau te ontrafelen. We merken dat de klimaatverandering een grote invloed heeft op de biodiversiteit van wilde planten, maar ook op onze voedselgewassen. Als je weet welke genen betrokken zijn bij stressreacties, denk aan zouttolerantie, kun je door middel van gericht kruisen de eigenschappen van de planten verbeteren. Zo hopen we gewassen te maken die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering en veranderende bodemomstandigheden.’

Veel vraag naar biologische kennis

‘De plantenveredeling is een van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland, waardoor de banenkans als bioloog hier heel groot is. Maar dit geldt ook voor andere domeinen van de biologie. Er is momenteel veel werk te vinden, ook als je niet de fundamentele wetenschap in wilt; beleidsadviseur bij de overheid, onderzoeker bij een bedrijf of biologieleraar op het VWO of HBO. Er zijn zo veel processen waarbij kennis van de biologie nodig is. Denk maar aan milieueffectrapportages bij grote bouwprojecten. De wereld vraagt om kennis van biologische processen.’

SeedValley als partner in het onderwijs

‘We hebben als biologieopleiding aan de UvA veel connecties met bedrijven. Dat heeft voor studenten als voordeel dat ze er stage kunnen lopen. En dat er gastcolleges zijn van onderzoekers van bedrijven. We werken bijvoorbeeld veel samen met organisaties uit de SeedValley. Dit is een Noord-Hollands conglomeraat van bedrijven in de plantenveredeling en zaadtechnologie, zoals Enza Zaden en Bejo Zaden. Maar ook met bedrijven in biologische bestrijding, zoals KoppertBiologicals, en met Waternet en ingenieursbureaus wordt samengewerkt.’

Kansen voor interdisciplinariteit

‘Bij biologie aan de UvA kom je automatisch in aanraking met interdisciplinariteit, omdat hedendaagse problemen complex zijn en input vragen van verschillende disciplines. Als biologiestudent krijg je daarom ook vakken als scheikunde, fysische geografie, statistiek, data analyse en ethiek. En je wordt getraind in het opzetten van experimenten en het maken van wetenschappelijke rapportages. Omdat alle bètaopleidingen op Science Park bij elkaar zitten, is het voor studenten ook eenvoudig om keuzevakken of een minor uit andere richtingen te volgen, want je hoeft daarvoor niet naar een andere locatie te gaan.’

Hart bij biologie

‘Als je biologie wil studeren, is het belangrijk dat je hart ook echt bij dit vak ligt. Van daaruit werken wij. In de bachelor kun je uitzoeken welke richting het beste bij je past. Wij helpen je daar als opleiding bij door onder meer aan het begin van het tweede jaar voorlichting te geven over welke masters er mogelijk zijn. We vinden het belangrijk om dit op tijd te bespreken en raden studenten echt aan er dan al over na te denken. Zo ben je na het afronden van je bachelor goed voorbereid om je in de masterfase te gaan specialiseren.’

Published by  Faculty of Science

4 October 2016