Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studieprogramma

Biologie

Biologie is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. Ieder semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een van vier weken. Je bent zo’n 40 uur per week met je studie bezig, waarbij ongeveer de helft bestaat uit contacturen, zoals hoorcollege, werkcollege, practicum en veldwerk. De andere helft bestaat uit zelfstudie.

Het onderwijsprogramma van Biologie is vernieuwd. Vanaf studiejaar 2018-2019 zal er meer gewerkt worden in projecten waarin we nieuwe inzichten uit het onderzoek verbinden met vragen en problemen uit de samenleving. We werken met thema’s zoals Water, Voeding, Duurzaamheid, Biodiversiteit en Evolutie. Als student ga je in deze projecten meewerken en meedenken over oplossingen en innovaties.

Het eerste jaar (vanaf 2018-2019)

In het eerste jaar leer je uiteenlopende aspecten van de biologie kennen. Je bestudeert actuele theorieën aan de hand van maatschappelijke thema’s en leert in practica de basis van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werk je hard aan de ontwikkeling van je academische en professionele vaardigheden. In twee Engelstalige keystone projecten ga je kennis uit de opleiding toepassen. Je wordt uitgedaagd om mee te denken over lopend universitair onderzoek of toepassingen daarvan. Aan de hand van experimenten of case-studies krijg je inzicht in de actuele biologie en het beroepsperspectief.

Voorbeelden van vakken in het eerste jaar zijn:

 • De Levende Cel
 • Genetica en Evolutie
 • Biodiversiteit en Ecologie
 • Biologie van Dieren
 • Biologie van Planten

Het tweede jaar (vanaf 2019-2020)

Het tweede jaar bouwt voort op de biologische basis uit het eerste jaar, met vakken als:

 • Gedragsbiologie en Neurobiologie
 • Ontwikkelingsbiologie
 • Ziekte en Afweer van Plant en Dier

In het tweede semester oriënteer je je met keuzevakken op de specialisatie die je in het derde jaar kiest. Je sluit het jaar af met een miniscriptie over een onderwerp dat aansluit bij jouw interesses.

Het derde jaar (vanaf 2020-2021)

In het derde jaar kun je je met keuzevakken specialiseren in een bepaalde richting. Binnen Biologie kun je kiezen voor vakken over thema’s zoals Molecular Life Science of Ecology and Global Change. Je kunt er ook voor kiezen om vakken bij een andere opleiding te volgen, in richtingen zoals neurobiologie of biomedische wetenschappen. Een derde mogelijkheid is om een minor te doen, zoals bijvoorbeeld Evolutionary Psychobiology bij Psychobiologie. Een minor is een samengesteld pakket vakken.  Ook kun je via de UvA een semester in het buitenland studeren. Met de keuze van je specialisatie bereid je je voor op een mogelijke master. De derdejaarsvakken worden in het Engels gegeven.

Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject van tenminste drie maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel, voert dit onderzoek uit, geeft een presentatie en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Via onderstaande link kun je het vernieuwde programmaoverzicht bekijken (onder voorbehoud van wijzigingen). 

Practicum Biologie

Practicum

Onderwijsvormen

Tijdens de bachelor Biologie volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen van rond de 12 tot 15 studenten, onder begeleiding van een docent.
 • Tijdens de practica leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.
 • Tijdens computerpractica leer je data te analyseren en modellen te bouwen van biologische systemen.
 • Een belangrijk onderdeel van de studie is veldwerk. Tijdens de bacheloropleiding kun je daarvoor onder andere naar Limburg, Twente, Frankrijk en Portugal.

Published by  Faculty of Science

6 April 2018