Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studieprogramma

Biologie

Biologie is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. Ieder semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een van vier weken. Je bent zo’n 40 uur per week met je studie bezig, waarbij ongeveer de helft bestaat uit contacturen, zoals hoorcollege, werkcollege, practicum en veldwerk. De andere helft bestaat uit zelfstudie.

Het eerste jaar

 • In het eerste jaar leer je alle aspecten van de biologie. Je krijgt vakken aan de hand van maatschappelijke thema's als Water, Voeding, Duurzaamheid, Biodiversiteit en Evolutie. Daarnaast werk je hard aan de ontwikkeling van je academische en professionele vaardigheden. Voorbeelden van vakken in het eerste jaar zijn:
 • Bouwstenen van het leven
 • Genetica en Evolutie
 • Organismen in het milieu
 • Vorm en functie van dieren
 • Biologie van planten

Het tweede jaar

Het tweede jaar bouwt voort op de biologische basis uit het eerste jaar, met vakken als:

 • Gedragsbiologie en Neurobiologie
 • Ontwikkelingsbiologie
 • Ziekte en afweer van  dieren

In het tweede semester orienteer je je met keuzevakken op de spe cialisatie die je in het derde jaar kiest. Je sluit het jaar af met een miniscriptie over een onderwerp dat aansluit bij jouw interesses.

Het derde jaar

In het derde jaar kun je je specialiseren in een bepaalde richting met je minor keuze. Een minor is een samenhangend pakket vakken. Binnen Biologie kun je kiezen voor bijvoorbeeld de minoren Ecology and Global Change of Molecular Life Science. Je kunt er ook voor kiezen om een minor te doen bij een andere opleiding, zoals Neurobiology of Medical Biology bij Biomedische wetenschappen, Biochemie bij Scheikunde of Evolutionaire Psychobiologie bij Psychobiologie. Of je studeert een semester  in het buitenland.  Met de keuze van je specialisatie bereid je je voor op een mogelijke master. De derdejaarsvakken worden in het Engels gegeven.

Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject van tenminste drie maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel, voert dit onderzoek uit, geeft een presentatie en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Via onderstaande links kun je het volledige programma en de vakken bekijken van het huidige eerste jaar. Voor studenten die starten in september 2018 zal het programma in een gewijzigde vorm worden aangeboden. 

Practicum Biologie

Practicum

Onderwijsvormen

Tijdens de bachelor Biologie volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen van rond de 12 tot 15 studenten, onder begeleiding van een docent.
 • Tijdens de practica leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.
 • Tijdens computerpractica leer je data te analyseren en modellen te bouwen van biologische systemen.
 • Een belangrijk onderdeel van de studie is veldwerk. Tijdens de bacheloropleiding kun je daarvoor onder andere naar Limburg, Twente, Frankrijk en Portugal.

Published by  Faculty of Science

13 October 2017