For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

In het onderwijs bij Future Planet Studies word je begeleid door docenten, dit zijn vaak jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bèta- of gammadiscipline. Ze spelen een belangrijke en centrale rol in het themaonderwijs dat door de hele bachelor heen loopt.

De junior-docenten begeleiden je bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Zij kunnen je ook adviseren bij je majorkeuze.

Studieadviseurs

Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

Met zeer specifieke vragen over de studie kun je ook nu al terecht bij de studieadviseurs van Future Planet Studies.

studieadviseur-iis@uva.nl

Bindend studieadvies (BSA)

Voor alle bacheloropleidingen geldt in het eerst jaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Het eerste jaar van Future Planet Studies bestaat uit 60 studiepunten. Aan het einde van het eerste jaar moeten eerstejaars studenten minstens 48 van de 60 studiepunten hebben behaald om hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voort te zetten.
  • Tijdens het eerstejaar krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  •  Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.