Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Toelating en inschrijving

Je wordt toegelaten tot Future Planet Studies met de volgende profielen:

  • Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Techniek
  • Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid
  • Een vwo-diploma met het profiel Economie en Maatschappij met minimaal één van de volgende vakken: Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde of Scheikunde
  • Een vwo-diploma met het profiel Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of B en 2 van de 5 volgende vakken: Economie, Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en/of Scheikunde.
  • Een HBO-propedeuse met daarnaast deelcertificaten op VWO-niveau in wiskunde A of B en twee van de volgende vakken: Economie, Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en/of Scheikunde.

Als je niet voldoet aan de toelatingseisen dan kun je deficiënties wegwerken door deelcertificaten op vwo-niveau te behalen. Zie voor meer informatie deficiënties of colloquium doctum.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

13 October 2016