Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Colloquium doctum

Colloquium doctum Future Planet Studies

Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding, dan bestaat er een mogelijkheid om via een colloquium doctum toegelaten te worden. Een colloquium doctum biedt mensen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid toch te kunnen studeren.

 

Het colloquium doctum voor Future Planet Studies bestaat uit het behalen van vwo-deelcertificaten voor de volgende vakken:

  • Wiskunde A of B

 

En in ieder geval drie van de volgende vijf vakken:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie
  • Aardrijkskunde
  • Economie
  • Engels (passieve kennis aantonen)

 

Welke certificaten we nog meer accepteren en waar je die kunt behalen, vind je in onderstaande pdf.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

23 January 2018