Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Colloquium doctum

Een colloquium doctum is een toelatingsexamen tot een universitaire opleiding voor mensen die bij aanvang van het studiejaar 21 jaar of ouder zijn en geen diploma hebben dat toegang geeft tot de universiteit (een vwo-diploma of hbo-propedeuse diploma).

De colloquium doctum-procedure houdt in dat je door middel van een examen dient aan te tonen over voldoende kennis te beschikken van verschillende vakken. De betreffende vakken worden in onderstaand pdf-document genoemd. Het is verstandig een cursus te volgen die je voorbereidt op het examen. De opleiding verzorgt zelf geen cursussen of examens, maar accepteert wel certificaten van een aantal instanties.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

20 January 2017