Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Toelatingseisen en numerus fixus

Psychobiologie

Vwo-diploma

Je wordt toegelaten tot Psychobiologie met de volgende profielen:

 • Natuur en techniek met biologie
 • Natuur en gezondheid met natuurkunde

Andere Nederlandse diploma's 

Heb je een vwo-diploma oude stijl, hbo-diploma of hbo-propedeuse dan moet je de volgende vakken op vwo-niveau met certificaat hebben:

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A of B
 • Engels

Deficiënties

Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan kun je in veel gevallen deficiënties wegwerken door bovenstaande vakken op vwo-niveau te behalen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding?  

Om toegelaten te worden, moet je de volgende vakken op vwo-niveau met certificaat hebben behaald: 

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A of B
 • Engels
 • Nederlands

 

 

Met vragen over de toelating met een buitenlands diploma kun je terecht bij de Studenten Services.

Colloquium doctum

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een vwo-diploma, hbo-propedeuse of hbo-bachelor, dan is het colloquium doctum een mogelijkheid om toegelaten te worden tot de universiteit.

Numerus fixus: 250 beschikbaar plekken

Psychobiologie aan de UvA is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Voor het collegejaar 2019-2020 zijn er 250 plaatsen beschikbaar. Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van selectie. Alleen als je uiterlijk 15 januari 2019 een verzoek tot inschrijving voor de opleiding doet via Studielink, kun je deelnemen aan de selectie.

Published by  Faculty of Science

25 June 2018