Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Toekomstperspectief

Psychologie

De arbeidsmarkt 

Als afgestudeerde master heb je een academisch werk- en denkniveau. Je hebt geleerd psychologische problemen te analyseren en deze om te zetten in een onderzoeksvraagstelling. Ook ben je in staat wetenschappelijk onderzoek te bestuderen en te beoordelen. Je kunt daarom op verschillende gebieden verschillende problemen benaderen vanuit een psychologische achtergrond.

Afgestudeerden komen dan ook in vele verschillende functies terecht, afhankelijk van de afstudeerrichting:

 • psycholoog
 • seksuoloog
 • personeelsfunctionaris
 • trainer
 • sportpsycholoog
 • testontwikkelaar
 • adviseur
 • voorlichter

Mogelijke werkgevers en werkvelden zijn:

 • organisatieadviesbureaus
 • marketing- en onderzoeksbureaus
 • het bedrijfsleven
 • de geestelijke gezondheidszorg
 • het onderwijs

Published by  Faculty of Social and Behavioural Sciences

7 August 2012