Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Doe mee aan de selectie

Selectie en plaatsing

Numerus Fixus

De opleiding Psychogie aan de UvA staat voor kwaliteit op theoretisch en praktisch vlak en voor perspectief op de arbeidsmarkt. Het aantal opleidingsplaatsen is dus beperkt. Om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding moet je deelnemen aan de selectie.

Verzoek tot inschrijving

In Studielink kun je tussen 4 oktober 2018 en 15 januari 2019 een 'verzoek tot inschrijving' doen voor de bachelor Psychologie. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging. 

Naast Psychologie kun je voor één andere numerus fixus opleiding een verzoek tot inschrijving doen. Je mag één plaatsing accepteren, mocht je voor twee opleidingen zijn toegelaten.

Aanmelden voor de selectie

Na je verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink, krijg je een bevestigingsmail, waarin aangegeven wordt hoe je je voor de selectie kunt aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om voor een plaats binnen de opleiding in aanmerking te komen.

Selectieprocedure

Eind januari 2019 ontvang je van de opleiding de uitnodiging voor de selectie. De selectie bestaat uit een combinatietoets. Ter voorbereiding op de toets volg je twee colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als iets onduidelijk voor je is. Daarna studeer je een week lang thuis, met behulp van onze digitale leeromgeving. Na die week volgt de combinatietoets. De selectiecolleges en toetsen zijn in het Engels.

Onderwijs- en toetsdagen

Ter voorbereiding op de combinatietoets volg je colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als je iets niet begrijpt. Je meldt je aan en neemt deel aan een van de twee rondes.

  • Februarironde

Data volgen

  • Maartronde

Data volgen

Het onderwijs en de combinatietoets zal gaan over twee verschillende onderwerpen in de psychologie. Er is geen voorkennis nodig. De combinatietoets is ontworpen om studiesucces te voorspellen. Als je hoger op de test scoort, dan heb je meer kans op studiesucces tijdens ons bachelorprogramma.

Locatie

De selectierondes vinden op de Campus Roeterseiland plaats. Als je reisafstand van huis tot aan de UvA Campus op Roeterseiland minder dan 250 km is, dan neem je deel aan de selectieronde op de campus. Indien je reisafstand meer dan 250 km is, dan mag je de selectieronde ook online doen. 

Uitslag en ranking

Medio april ontvang je de uitslag over je scores op de combinatietoets en je ranking. Je gemiddelde score bepaalt je ranking: hoe hoger je score, hoe hoger je ranking. Op basis van je rankingnummer, zullen we je laten weten of je:

  • zeker wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn.
  • je mogelijk wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn en aanmelders met een hoger rankingnummer hun aanmelding terug getrokken hebben.
  • zeer waarschijnlijk niet wordt toegelaten.

Selectiepogingen

Je mag maar 1 keer meedoen (selectiepogingen) aan de selectieprocedure voor deze opleiding. Er vindt één selectieprocedure plaats per jaar.

Een selectiepoging wordt geregistreerd als:

  • Je na 15 januari 2019 een actieve aanmelding voor de bachelor Psychologie hebt (gehad) in Studielink.
  • Je de Selectie niet afrondt en na 15 januari 2019 nog een actieve aanmelding hebt (gehad).
  • Je jouw aanmelding na 15 januari 2019 intrekt.

Er wordt geen selectiepoging geregistreerd als:

  • Je vóór 16 januari 2019 je aanmelding intrekt.

Indien je zakt voor het middelbare school eindexamen, kun je de verbruikte selectiepoging ongedaan laten maken. Neem hiervoor contact op de Admissions Office.

Published by  Psychologie

6 June 2018