Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Doe mee aan de selectie

Selectie en plaatsing

Numerus Fixus

De opleiding Psychogie aan de UvA staat voor kwaliteit op theoretisch en praktisch vlak en voor perspectief op de arbeidsmarkt. Het aantal opleidingsplaatsen is dus beperkt. Om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding moet je deelnemen aan de selectie.

Verzoek tot inschrijving

De deadline van 15 januari 2018 is verstreken. Na je inschrijving heb je van de UvA een bevestiging ontvangen van je inschrijfverzoek.

Naast Psychologie kun je voor één andere numerus fixus opleiding een verzoek tot inschrijving doen. Bovendien mag je alleen één plaatsing accepteren, mocht je voor twee opleidingen zijn toegelaten.

Aanmelden voor de selectie

Na je verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink, krijg je een bevestigingsmail, waarin aangegeven wordt hoe je je voor de selectie kunt aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om voor een plaats binnen de opleiding in aanmerking te komen.

Selectieprocedure

Eind januari ontvang je van de opleiding de uitnodiging voor de selectie. De selectie bestaat uit een combinatietoets. Ter voorbereiding op de toets volg je twee colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als iets onduidelijk voor je is. Daarna studeer je een week lang thuis, met behulp van onze digitale leeromgeving. Na die week volgt de combinatietoets. De selectiecolleges en toetsen zijn in het Engels.

Onderwijs- en toetsdagen

Ter voorbereiding op de combinatietoets volg je colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als je iets niet begrijpt. Je meldt je aan en neemt deel aan een van de twee rondes.

  • Februarironde

Onderwijsdag op 9 februari 2018, 17:00 - 22:00 en toetsdag op 17 februari 2018, 12:00-15:00

  • Maartronde

Onderwijsdag op 2 maart 2018, 17:00 - 22:00 en toetsdag op 10 maart 2018, 12:00-15:00

Het onderwijs en de combinatietoets zal gaan over twee verschillende onderwerpen in de psychologie. Er is geen voorkennis nodig. De combinatietoets is ontworpen om studiesucces te voorspellen. Als je hoger op de test scoort, dan heb je meer kans op studiesucces tijdens ons Bachelor programma.

Locatie

De selectierondes vinden op de Campus Roeterseiland plaats. Als je reisafstand van huis tot aan de UvA Campus op Roeterseiland minder dan 250 km is, dan neem je deel nemen aan de selectieronde op de campus. Indien je reisafstand meer dan 250 km is, dan mag je de selectieronde ook online doen. Kosten voor deelname aan de online selectieronde zijn €30,-.

Uitslag en ranking

Begin april ontvang je de uitslag over je scores op de combinatietoets en je ranking. Je gemiddelde score bepaalt je ranking: hoe hoger je score, hoe hoger je ranking. Op basis van je rankingnummer, zullen we je laten weten of je:

  • zeker wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn.
  • je mogelijk wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn en aanmelders met een hoger rankingnummer hun aanmelding terug getrokken hebben.
  • zeer waarschijnlijk niet wordt toegelaten.

Published by  Psychologie

22 January 2018