Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Herfstsymposium Fysische Geografie / Aardwetenschappen

16Nov2017 09:30 - 17:00

Event

De opleiding fysische geografie aan de UvA viert haar 80 jarig jubileum. En de alumnivereniging Lulofs en de studentvereniging Gaos bestaan allebei 25 jaar. Dit gezamenlijke lustrum wordt op gepaste wijze gevierd tijdens het jubileumsymposium op 16 november.

Het symposium start met een terugblik op de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek, die begint bij simpele veldkarteringen en eindigt in de digitale wereld. Het middagprogramma biedt nieuwe inzichten in de planologie van een grootstedelijke regio (Amsterdam) en hoe de fysische geografie kan bijdragen aan de realisatie van een stedelijk landschap met hoge geo/biodiversiteit. Leidraad is het boek dat dan juist is verschenen over 50 jaar werk door de UvA fysisch geografen in Luxemburg. 

Programma

9.30 Inloop
10.00  Welkom 
10.20 Terugblik op driekwart eeuw fysische geografie aan de UvA
12.30  Lunchbuffet, informatiemarkt
14.00  Fysische geografie en het toekomstlandschap van Groot Amsterdam
16.00  Borrel

Bekijk het volledig programma en de sprekers op de lulofs website. 

De onderwerpen

De thema’s die aan bod komen in de ochtend zijn:

 1. Van veldkartering tot procesonderzoek;
 2. Van fysische geografie tot geoecologie;
 3. van veldkartering tot digitale kartering

Het middagprogramma zal gewijd zijn aan de fysische geografie van het stedelijk landschap:

 1. De reconstructie van het ontstaan van Amsterdam op basis van historische kaarten;
 2. Hoe gaat Amsterdam groeien tot 2035;
 3. Kan Amsterdam in 2035 de groene hoofdstad van Europa zijn?

Geschiedenis fysische geografie aan de UvA

De fysische geografie aan de UvA is gestart met de benoeming van J.P. Bakker als privaatdocent in 1937, vervolgens als lector in 1939. In 1946 werd het lectoraat omgevormd tot de leerstoel fysische geografie, klimatologie en cartografie. Het is niet helemaal duidelijk wanneer fysisch geografische studievereniging Lulofs is opgericht. Vast staat wel dat Willem Frederik Hermans, de latere schrijver, één van de studenten van het eerste uur is geweest. Omdat het aantal studenten en afgestudeerden steeds maar toenam, werd in 1992 besloten om een nieuwe studentenvereniging GAOS op te richten en vanaf dat moment Lulofs te laten doorgaan als alumnivereniging. In 2017 bestaan Lulofs en Gaos beiden 25 jaar en de opleiding fysische geografie (nu als bachelor future planet studies en master earth sciences) ruim drie kwart eeuw. Dat gezamenlijke lustrum willen we op gepaste wijze vieren.  Onderdeel van die viering is het jubileumsymposium op 16 november.

Voor wie

Alumni, studenten en medewerkers vanuit fysische geografie zijn uiteraard welkom. Daarnaast zijn de thema’s interessant voor aardrijkskundeleraren uit het voortgezet onderwijs. Na afloop wordt (desgevraag) een nascholingscertificaat ter beschikking gesteld.

Meer informatie

Locatie: de Oerknal

 • University Sports Centre (USC) - Universum - examination rooms

  Science Park 306 | 1098 XH Amsterdam
  +31 (0)20 525 8955

  Go to detailpage

Published by  IBED