Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Minoren en keuzeruimte

In de bachelor Biomedische wetenschappen is er ruimte voor keuzevakken. In het derde jaar vul je je eerste semester zelf in (30 EC).  Je hebt verschillende keuzemogelijkheden:

  • Met keuzevakken binnen de bachelor Biomedische wetenschappen
  • Met vrij te kiezen vakken buiten de opleiding Biomedische wetenschappen
  • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een semester in een ander vakgebied. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen
  • Met een buitenlandsemester, waarbij je een half jaar vakken volgt of stage loopt aan een buitenlandse universiteit

Educatieve minor

Er wordt ook een educatieve minor aangeboden voor studenten die overwegen om het onderwijs in te gaan. Je volgt dan vakken gericht op didactische vaardigheden en loopt stage op een school. Je behaalt hiermee een tweedegraadsbevoegdheid. Tijdens je master kun je dan versneld een eerstegraads bevoegdheid halen.

Published by  Faculty of Science

8 August 2017