Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studieprogramma

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is een voltijdstudie. Je hebt ongeveer 16 contacturen en je bent zo’n 40 uur per week met de opleiding bezig. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken. Elk semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een blok van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen uit kunstmatige intelligentie. Je leert programmeren in talen zoals Prolog, C en Python en je volgt vakken in logica, wiskunde, cognitieve psychologie, webtechnieken, data-analyse en -visualisatie en taalverwerking. Ook krijg je les over de geschiedenis van kunstmatige intelligentie en wordt er aandacht besteed aan de samenhang tussen verschillende onderwerpen binnen kunstmatige intelligentie. De begeleiding in je eerste jaar is intensief en er wordt een flinke inzet van je verwacht.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar worden de onderwerpen uit het eerste jaar verbreed en verdiept. Aan de orde komen onder andere computersystemen, computationele logica, kennissystemen, automatisch leren en beslissen, natuurlijke taalmodellen en interfaces, brein en cognitie, beeldverwerken en filosofie.

Je wordt geïntroduceerd in verschillende technieken van Machine Learning, zoals:

 • lineaire regressie
 • Naive Bayes Classifiers
 • Beslisbomen
 • Clustering

Je leert deze technieken uit de Machine Learning meteen toepassen bij het oplossen van praktische problemen, welke worden aangedragen door bedrijven en onderzoeksinstituten.
Je rondt het tweede jaar af met een project, waarin je met een groepje medestudenten een project uitvoert voor een bedrijf, een verslag maakt een presentatie geeft.

Het derde jaar

In het eerste semester van het derde jaar volg je specialisatievakken die theoretische verdieping geven in een specifiek onderdeel van de kunstmatige intelligentie:

 • Pattern recognition
 • Fuzzy logic
 • Spraakherkenning

In het tweede semester is er ruimte voor keuzevakken en verdiep je je in een onderwerp dat je aanspreekt, bijvoorbeeld

 • Autonome robots
 • Filosofie en AI
 • Language, Speech and Dialogue Processing

Je sluit de bachelor af met een project waarin je een eigen wetenschappelijk onderzoen opzet en daar een scriptie over schrijft (de bachelorthesis). Voorbeelden van afstudeerprojecten zijn:                

 • Het onderscheiden van groente en fruit in de keuken
 • Het creëren van abstracte kunst (RoboMozart)
 • Het ontwikkelen van een zoekmethode voor het vinden van de juiste rechtsbronnen

Na afronding van alle vakken en de voltooiing van je bachelorsciptie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc). Voor de opbouw van het curriculum ga je naar het studieprogramma en voor de inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

Onderwijsvormen

Tijdens je studie krijg je te maken met de volgende onderwijsvormen:

 • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van 20 - 25 studenten onder begeleiding van een tutor.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of tutoren.
 • Tijdens een project ga je in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt hierin begeleid door docenten.

De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

Published by  Faculty of Science

13 October 2017