Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Toelating en inschrijving

Kunstmatige intelligentie

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gedaan? Dan volg je een ander inschrijfproces.

Inschrijfproces button 2018

1. Check de deadlines

Kunstmatige intelligentie heeft een vroege inschrijfdeadline. Tussen 1 oktober en uiterlijk 15 januari 2019 kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink om deel te nemen aan de selectieprocedure voor studiejaar 2019-2020.

2. Check de toelatingseisen

Numerus fixus

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen heeft de UvA voor de bachelor Kunstmatige intelligentie een numerus fixus ingesteld van 200 plaatsen. Om in aanmerking te komen voor een plaats binnen de opleiding moet je deelnemen aan de selectie. 

Vwo-diploma

Je kunt Kunstmatige intelligentie studeren met de profielen die wiskunde A of B bevatten:

  • Natuur en techniek
  • Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij 

Omdat je voor Kunstmatige intelligentie vooral statistiek en lineaire algebra nodig hebt, zul je voor sommige wiskundevakken wat meer studietijd nodig hebben, als je dit niet op de middelbare school hebt gehad.

Je hoeft geen speciale voorkennis van computers of programmeerervaring te hebben om met de opleiding te kunnen beginnen. Wel moet je het leuk vinden om deze kennis op te bouwen.

Andere Nederlandse diploma's

Heb je een vwo-diploma oude stijl, hbo-diploma of hbo-propedeuse? Dan moet je Wiskunde A of B op vwo-niveau hebben behaald.

Deficiënties wegwerken

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kun je in veel gevallen de deficiënties wegwerken door bovenstaande vakken op vwo-niveau met certificaat te behalen. 

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding?

Om toegelaten te worden, moet je de volgende vakken op vwo-niveau met certificaat hebben behaald: 

  • Wiskunde A of B
  • Engels 
  • Nederlands

Aanmelden met een buitenlands diploma

Verzoek voor 15 januari 2019 om inschrijving via Studielink. Ook als je twijfelt of je aan alle toelatingseisen voldoet. Je ontvangt dan een e-mail van de UvA waarin je gevraagd wordt om informatie aan te leveren over je vooropleiding. Op basis van deze informatie beoordelen wij of je toelaatbaar bent. Mocht je niet toelaatbaar zijn of je wilt toch een andere opleiding doen, dan kun je in Studielink je verzoek tot inschrijving intrekken.

Met vragen over de toelating met een buitenlands diploma kun je terecht bij de Studenten services. 

Colloquium doctum

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een vwo-diploma, hbo-propedeuse of hbo-bachelor? Dan is het colloquium doctum een mogelijkheid om toegelaten te worden tot de universiteit.

3. Schrijf je in via Studielink

Na je verzoek tot inschrijving ontvang je van de UvA een bevestiging van je inschrijfverzoek.

Houd er in je studiekeuze rekening mee dat je maar twee keer mag deelnemen aan de selectie van Kunstmatige intelligentie aan de UvA. Naast Kunstmatige intelligentie kun je voor één andere numerus fixus opleiding een verzoek tot inschrijving doen. Bovendien mag je alleen één plaatsing accepteren, mocht je voor twee opleidingen worden toegelaten.

4. Activeer je UvAnet ID

Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je aan te melden bij de UvA.

Selectieprocedure

5. Meld je aan voor de selectieprocedure

Na je verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink krijg je een bevestigingsmail. Daarin staat hoe je je aanmeldt voor de selectie. Aanmelden is noodzakelijk om voor een plaats binnen de opleiding in aanmerking te komen. 

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit een onderwijsdag met colleges en een toetsdag. Je bent verplicht om deel te nemen aan de toets. Voor de selectie verdiep je je in onderwerpen die representatief zijn voor de opleiding. Het studiemateriaal wordt online aangeboden, zodat je de stof thuis kunt bestuderen. In totaal moet je rekening houden met circa 20 uur voorbereiding voor de toets inclusief de contacturen tijdens de onderwijsdag. 

Selectiecriteria

Op de toetsdag besteden we naast inhoudelijke vragen ook aandacht aan de reden voor jouw keuze voor Kunstmatige intelligentie. We helpen je om te bedenken of je de studie aankan en of de opleiding bij je interesses past. 

Ranking, plaatsing en acceptatie

Het resultaat van de selectie bepaalt de hoogte van je rangnummer, dat je half april via Studielink ontvangt. Rangnummers 1 t/m 200 ontvangen direct daarna een plaatsingsaanbod en hebben dan maximaal twee weken de tijd om hun plaats te accepteren of te weigeren. Je plaats vervalt automatisch na twee weken. Alsje voor twee opleidingen een plaats krijgt aangeboden, moet je voor één van beide opleidingen kiezen.

Niet direct geplaatst?

Als iemand zijn/haar plaatsingsaanbod niet binnen 14 dagen accepteert of de plaats weigert, komt deze plaats direct vrij. Deze vrijgekomen plaatsen worden ook meteen vanaf 15 april aangeboden aan de eerstvolgende rangnummers van de lijst. Ook in een later stadium  kunnen er nog plaatsen vrijkomen, doordat iemand bijvoorbeeld niet slaagt voor het eindexamen of zich om een andere reden uitschrijft voor de opleiding. Als jij het eerstvolgende rangnummer hebt, dan ontvang je een bericht via Studielink. Vanaf dat moment heb je 14 dagen de tijd om je plaats te accepteren of te weigeren.

Uitschrijving

Als je in eerste instantie niet geplaatst bent voor de opleiding en zeker weet dat je niet (meer) met de opleiding wilt starten, dan raden we je aan om je uit te schrijven in Studielink. Je wordt dan niet meer benaderd met een eventueel plaatsingsaanbod.

Meer informatie

De meeste voorkomende vragen en antwoorden over de selectieprocedure voor numerus fixus opleidingen aan de UvA vind je in onderstaande FAQ. 

Staat je vraag er niet bij, neem contact op met de opleiding:

6. Neem deel aan de onderwijsdag

Eind januari ontvang je een uitnodiging voor de selectie van de opleiding. Ter voorbereiding op de toets volg je colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Vanaf begin februari staat het studiemateriaal voor de onderwijsdag online. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als je iets niet begrijpt. 

Er zijn twee middagen waarop je het onderwijs kunt volgen. Je kunt bij het aanmelden voor de selectie kiezen voor het moment dat jou het beste uitkomt:  

  • Onderwijsdag A – zaterdag 16 februari 2019 van 10:00 – 17:00 uur
  • Onderwijsdag B – zaterdag 23 februari 2019 van 10:00 – 17:00 

Let op! De onderwijsdagen zijn in de voorjaarsvakantie.

7. Maak de toets

Toetsdag – zaterdag 16 maart 2019 van 10:00 - 13:00 uur

De toets lijkt op een tentamen zoals je het aan het begin van het eerste jaar zou kunnen krijgen. Met deze toets wordt beoordeeld of je het studiemateriaal goed begrepen hebt. Let op: het maken van de toets is verplicht om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding.

Uiterlijk 30 maart ontvang je via de opleiding de uitslag van de toets, die ook wordt doorgegeven aan Studielink voor het bepalen van de rangnummers.

8. Accepteer je plaats

15 april ontvang je een rangnummer via Studielink en aansluitend eventueel een apart bericht met een plaatsingsaanbod. Je hebt maximaal twee weken de tijd om je plaats te accepteren of te weigeren.  Na 14 dagen vervalt je plaatsingsaanbod automatisch.

Na voorwaardelijke toelating button 2018

9. Doe mee aan de introductiedag

Half juli ontvang je van de opleiding een bericht over de introductiedag en het begin van het studiejaar.

10. Vraag je collegekaart aan

Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

11. Betaal het collegegeld

Om je inschrijving te voltooien moet je het collegegeld betalen.

 

 

Published by  Faculty of Science

14 November 2018