For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. ing. G. (Geert) Timmermans

Faculty of Science
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Visiting address
  • Science Park 904
Postal address
  • Postbus 94240
    1090 GE Amsterdam
Contact details
  • honorary fellow

    Het algemene doel van het fellowship is om de ontwikkeling van een nautuurinclusief Amsterdam te bevorderen door middel van samenwerkingsprojecten tussen IBED en de gemeente Amsterdam. In deze tijd van zowel klimaat- als biodiversiteits-crises is het van cruciaal belang dat de wetenschap en de publieke sector de handen ineenslaan om ontwikkeling van de stad en de energietransitie zodanig te laten plaatsvinden dat biodiversiteit tegelijkertijd wordt bevorderd. Voor zo'n natuurinclusieve inrichting is het belangrijk dat verschillende disciplines van de ruimtelijke ordening, zoals stedenbouw, infrastructuur, (landschaps)architectuur, groen- en waterbeheerders, ecologen en wetenschappers samenwerken om de verschillende natuurinclusieve- en biodiversiteit doelstellingen te kunnen integreren in de plannen. De fellow vervult een brugfunctie  zodat een verbinding gemaakt wordt tussen het wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van biodiversiteit dat op IBED wordt uitgevoerd en de beleidsontwikkeling  en realisatie van projecten in andere ruimtelijke planvorming zoals die door de gemeente Amsterdam worden ontwikkeld en uitgevoerd.

  • Ancillary activities
    No ancillary activities