For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Geert Timmermans (1956), stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam, is benoemd tot Honorary Fellow aan het UvA Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. Geert Timmermans is de eerste Honorary Fellow benoeming binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: ‘Met deze benoeming hopen we de ontwikkeling van een natuurinclusief Amsterdam te bevorderen door middel van samenwerkingsprojecten tussen IBED en de gemeente Amsterdam.’

Geert Timmermans werkt als stadsecoloog voor het team Groene en Gezonde Stad van de Gemeente Amsterdam en is daarmee verantwoordelijk voor het beleid rondom ecologie en biodiversiteit in Amsterdam. Timmermans: ‘In deze tijd van zowel klimaat- als biodiversiteits-crises is het van cruciaal belang dat de wetenschap en de publieke sector de handen ineenslaan om ontwikkeling van de stad en de energietransitie zodanig te laten plaatsvinden dat biodiversiteit tegelijkertijd wordt bevorderd.’

Natuurinclusieve stad 

Voor zo'n natuurinclusieve inrichting is het belangrijk dat verschillende disciplines van de ruimtelijke ordening, zoals stedenbouw, infrastructuur, (landschaps)architectuur, groen- en waterbeheerders, ecologen en wetenschappers samenwerken om de verschillende natuurinclusieve- en biodiversiteit doelstellingen te kunnen integreren in de plannen. 

IBED is blij met de aanstelling: ‘De benoeming van Geert Timmermans als Honorary Fellow bij IBED biedt geweldige kansen voor nog meer samenwerking met de Gemeente Amsterdam op het gebied van stadsecologie, water en circulariteit. Er zit veel praktijkexpertise bij de gemeente, en de stad biedt enorm veel kansen als levend laboratorium. Voorbeelden daarvan zien we al in onderzoek naar lichtvervuiling (BioClock), waterhergebruik (AquaConnect) en biodiversiteitmonitoring (Arise). Grote projecten rond infrastructuur, zoals het vernieuwen van de kademuren in de wereldberoemde Amsterdamse grachten, bieden ook veel kansen voor een natuurinclusieve stad. We hopen met deze samenwerking dan ook niet alleen de gemeente, maar ook vergelijkbare stedelijke gebieden in intensief gebruikte delta’s te kunnen inspireren,’ zegt IBED wetenschappelijk directeur prof. dr. Annemarie van Wezel. 

Geert Timmermans zal als Honorary Fellow deze brugfunctie vervullen en mede invulling geven aan Amsterdamse living-labs, zodat een verbinding gemaakt wordt tussen het wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van biodiversiteit dat bij het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) wordt uitgevoerd en de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en andere ruimtelijke planvorming zoals die door de Gemeente Amsterdam worden ontwikkeld. 

Honorary Fellow 

Geert Timmermans is de eerst benoemde Honorary Fellow binnen de UvA Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De eretitel Honorary Fellow is in het leven geroepen als erkenning voor personen uit het werkveld die excelleren in het vakgebied op een praktijk-gerelateerd niveau, om op deze manier nauwe banden te onderhouden met het maatschappelijk werkveld en samen onderzoeksprojecten uit te voeren met een praktijkgericht component of lange termijn doelstelling.