For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Om duurzaam gebruik van onze natuurlijke leefomgeving te bevorderen, moeten we niet alleen de biodiversiteit, maar ook de geodiversiteit monitoren. Dit stelt een internationale groep geowetenschappers in een opiniestuk in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Onder de noodklokluidende experts zijn ook onderzoekers van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA.
Mining is one example of human impact on geodiversity. Active mines cause a decrease in local biodiversity but in some cases they can provide an important habitat for specialised and rare species after the mine has been abandoned.
Mijnbouw is een voorbeeld van menselijke impact op geodiversiteit. Actieve mijnen veroorzaken een afname van de lokale biodiversiteit, maar in sommige gevallen kunnen ze een belangrijke habitat bieden voor gespecialiseerde en zeldzame soorten nadat de mijn is verlaten. Foto: Shutterstock / 1968.

Geodiversiteit is de natuurlijke variatie van bodems, grondstoffen en zoet water binnen landschappen, van laagland tot hooggebergte. De experts betogen dat geodiversiteit essentieel is voor het welzijn van de mens, maar dat beleidmakers er onvoldoende oog voor hebben. Hierdoor ontbreekt wereldwijd gecoördineerd management en internationale regelgeving. Het gevolg is dat  bodems worden aangetast en natuurlijke hulpbronnen zoals mineralen, zeldzame aardmetalen en zoet water opraken.

Geodiversiteit monitoren

IBED-onderzoeker Harry Seijmonsbergen licht toe: ‘Door wanbeheer kan geodiversiteit afnemen, wat kan leiden tot misoogsten, grondstoffenoorlogen, hongersnoden en watertekorten. Ecologen zien dat deze ontwikkelingen ook een sterke bedreiging zijn voor de natuur. Zo wordt bijvoorbeeld in Europa en binnen Nederlanddoor intensieve landbouw de bodem en het grondwater vervuild wat ten koste gaat van de natuur. Daarom is het van groot belang om de geodiversiteit wereldwijd te inventariseren, zodat we bodemgebruik, grondstoffen en watervoorraden kunnen monitoren, managen en beschermen over landsgrenzen heen.’

 

Hoewel algemeen wordt erkend dat klimaat en biodiversiteit wereldwijde bescherming en monitoring vereisen, is het verrassend dat een dergelijke erkenning niet bestaat voor de bescherming van mineralen en zoetwaterbronnen. Seijmonsbergen: ‘Wij adviseren daarom dat er een wereldwijde database voor geodiversiteit wordt ontwikkeld, volgens gemeenschappelijke protocollen, een gestandaardiseerde terminologie en een consistente rapportage van metagegevens. Hopelijk zal deze database leiden tot de oprichting van een wereldwijde (idealiter door de VN gereguleerde) commissie om het behoud en duurzaam beheer van geodiversiteit te implementeren.'

Publicatiegegevens

Franziska Schrodt, Joseph J. Bailey, W. Daniel Kissling, Kenneth F. Rijsdijk, Arie C. Seijmonsbergen, Derk van Ree, Jan Hjort, Russell S. Lawley, Christopher N. Williams, Mark Anderson, Paul Beier, Pieter van Beukering, Doreen S. Boyd, José Brilha, Luis Carcavilla, Kyla M. Dahlin, Joel C. Gill, John E. Gordon, Murray Gray, Mike Grundy, Malcolm L. Hunter, Joshua J. Lawler, Manu Monge-Ganuzas, Katherine R. Royse, Iain Stewart, Sydne Record, Woody Turner, Phoebe L. Zarnetske, Richard Field: 'To advance sustainable stewardship, we must document not only biodiversity but geodiversity' in PNAS 116 (33) (14 augustus 2019): 16155-16158. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1911799116

Contactpersoon

Dr. A.C. (Harry) Seijmonsbergen

Universitair Docent – Geodiversiteit expert

BIOMAC lab

De betrokken UvA onderzoekers zijn werkzaam bij het Biogeography & Macroecology (BIOMAC) lab, onderdeel van het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED). We hebben veldkennis van geodiversiteit en kennis van het ontwerpen van workflows voor de ontwikkeling van geodiversiteitsvariabelen. Dit kan wereldwijde beleidsvorming ondersteunen, evenals wetenschappelijke studies over hoe de geodiversiteit de biodiversiteit op onze planeet beïnvloedt. Het centrale doel van het BIOMAC-lab is om te kwantificeren hoe biodiversiteit en geodiversiteit variëren in ruimte en tijd, hoe ze op elkaar inwerken en te voorspellen hoe soorten en ecosystemen reageren op veranderende omgevingscondities